10.05.19

Uku: Ma nägin unes, et ma surisin ära.
Birgit: Mis siis sai?
Uku: Siis tuli uus Uku.

Regeneratsioonimüüt on üks vanimaid ja sellest kõneleb loodus ise, nii nurmenukkudena Uku lasteaiateel kui nad üleeile silmad lahti olid saanud kui tuhandel muul viisil päikese meelitusel maapõue väesolust käesollu vallanduvad.
Mythose lummusest vabanenud, mõistuse poolt logos-tatud maailmas unub Maa kui Ema kui Gaia. Kas ma olen ümbersünniks valmis? Kas meie oleme?