nüüd valla!

kosunud küllalt, lüdijalg...

küta aga kärmelt verevaks

oma kahkjas-kohmas jooksja-palg

jalad õue, välja saalist ja ka veest!

unub valu, meeled teravaks ja...

paju poole ummisjalu -

üllalt, müdinal;

ülalt hüüd:

alla, nüüd!

üürgan:

üksühesus

üüüüüüüüü!