elu on kannatus

kannas on elutus

mõte vilksatades luuleranda kandub

kand aga kandlerütmis ujulasse randub

kangastub kui

kaugelt lausuks lembit kaun:

kaua ma kaunatan kandade kangust?