Tallinn-Loksa bussisõidu ajal juhtusin lugema kultuurantropoloog Tim Ingoldi raamatut “Being alive”, selle peatükki Against space. Tim pühitseb liikumise väge paigalseisu üle, osutades sellele, et kaasaja inimese keskendumine kohalejõudmisele või kohale endale alaväärtustab sinnajõudmise protsessi. Oluline on ruumi praktiseerimine, mitte markeeritud koht ruumis. Jah, kartograafid, vähem punktnähtuseid!
Kui innuittide arvates on liikuv inimene mitte punkt, vaid joon, siis see pole vaid poeetiline kujund, vaid näitab seda, kuidas liikumise intensiivses kohalolekus inimene suhtes oma keskkonnaga tähendust loob. Lennukisõit ei paku võimalust liikumise protsessi tajuda sarnaselt; reisija on sunnitud olema passenger in his own body, nagu sõnastab Ingold. Liigutatav, mitte liikuja-liigutaja. Meshwork, kus aktiivsus on käiguradades ennastes, mitte nende otspunktides (network). Sellel teemal oleks hea veel sõnu kulutada, aga mitte siin.

Jooksu puhul näeme sarnaseid arenguid - liigagi tihti peetakse väärtuslikuks kena numbriga lõpptulemust, kohalejõudmist. Vahepealne aeg stardist finišini on verine vana-kreekalik kannatamine. Digitsivilisatsioonile vastukaaluks avaldub loodusrahva analoogmaailma tarkus faktitõrksates sündmustes ja nende ettenägemises  (kogemusi suudetakse ekstrapoleerida, kuid nad ei väljendu diskreetsete faktidena), siis sedasorti jooksjagi vaatab mööda jooksumaailma tõsiasjadest - tempo, pulss, resultaat jms. Tema jooksev keha lokkab tähendustest igal sammul. Tajumaia keha matsutamine kuldses männimetsas, tagaaetava-kujutlus, jeesuspalve. Igal sammul on võimalus introversiooniks või ekstraversiooniks, meditatsiooni objekt ei suru ennast ise peale, see on meelele vabalt valida. Teadmine, et vormis keha võtab võistlusest nagunii oma, teda pole selle paljuülistatud võitlusliku tahtejõulisusega vaja tulemusteks tagant sundida.

image

Pippa oli lastejooksul väga tubli. Väärikal looduslapse sammul võitis ta pisarateta teise koha. Kolmekordne ujula kasutamise pääse. Väga sobivalt sain ka mina ujula vabapääsete auhinna. Nüüd sügise lävepakul tuleb neid usinalt kasutama hakata.