Väljamaiselt filosoof-jooksjalt Jeffilt leiab häid mõtteid. Jooksutreeningute pinge- ja lõdvestusfaasi võtmine (pideva) lainena on hea meditatsiooniobjekt. Infoühiskonna kommunikatsioon püsib küll diskreetsel andmeedastusel, kuid ometi on andmekiirus suurem juhul kui diskreetsus tiheneb ja liigub analoogsuse poole. St keha kuulav eneserefleksioon igal võimalikul sammul hoiab madalamal ületreenituse ja/või vigastuste riski.

Telekommunikatsioonist on teada, et kiiruse kasv saab tulla kas tänu paremale edastusprotokollile (treeningmetoodika) või siis müravaesema edastuskanali (sportlase puhas, mediteeriv meel; kehateadlikkuse kasv) kasutusele. Nende vahel on pinge.

Nii nagu andmeedastusprotokollid võivad riistvara arenedes vananeda, muutub kasutuks ka metoodika vangistav ratsionaalsus; puhas meel ei sunni treeningmetoodikat kehale peale. Kummastav ja väga läänelik on see viis, kuidas jooksev keha aheldatakse treeningplaanidesse ja sunnitakse sellega vaikima.